Chính sách bảo mật

Cập nhật mới nhất: October 31, 2023

Tại GOD55, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng dành chút thời gian để đọc qua tài liệu này để hiểu cách thực hành của chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi:

  • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn đăng ký, tạo tài khoản hoặc sử dụng một số tính năng nhất định, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ email, chi tiết liên hệ và các thông tin liên quan khác của bạn.
  • Dữ liệu sử dụng: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, thông tin thiết bị, các trang đã truy cập và tương tác với nội dung.
  • Cookie và các công nghệ tương tự: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để nâng cao trải nghiệm của bạn, hiểu cách sử dụng và cải thiện trang web của chúng tôi.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Để cung cấp và cải thiện trang web của chúng tôi: Thông tin của bạn giúp chúng tôi mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và thân thiện với người dùng.
  • Liên lạc: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email hoặc chi tiết liên hệ của bạn để gửi cho bạn các cập nhật, bản tin và nội dung quảng cáo quan trọng. Bạn có thể từ chối những thông tin liên lạc này bất cứ lúc nào.
  • Phân tích: Chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp và ẩn danh để phân tích hành vi của người dùng và cải thiện trang web của chúng tôi.